Op 22 juni 2016 is de multimedia website MarneCultuur.nl gelanceerd. Sinds 2010 heeft de website zich een vertrouwde plek verworven in de regio. MarneCultuur is niet alleen een platform voor bewoners, kunstenaars en (culturele) ondernemers in de regio, maar ook mensen van buiten de regio vinden de weg steeds vaker naar de website. MarneCultuur, een initiatief van Stichting Hogeland in beeld, heeft een complete transformatie ondergaan: de dorpen van De Marne komen letterlijk in Beeld.

foto_marnecultuur-persbericht_webDe Marne, sinds 1 januari 2019 opgegaan in gemeente Het Hogeland, is een prachtig gebied met ondernemende en creatieve inwoners, bijzondere architectuur en schitterende natuur. En dat is precies wat MarneCultuur laat zien. Per dorp zijn initiatieven, geschiedenis, culturele activiteiten en wetenswaardigheden in beeld gebracht. Met ‘Marne TV’, inhoudelijke informatie, tips, een online agenda, facebook en twitter is MarneCultuur een virtueel doorgeefluik voor iedereen die informatie wil vinden en delen op het gebied van kunst, cultuur, projecten en activiteiten in de gemeente.

Op de website is een plek waar open data (feiten & cijfers) te vinden zijn over alle dorpen in De Marne. Op het gebied van informatievoorziening is de samenwerking met gemeente De Marne en MarneCultuur in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid. Dit past bij de nieuwe manier van de lokale overheid om vooral lokale initiatieven te ondersteunen en niet alles in eigen huis uit te voeren.  Inwoners van De Marne zijn van harte uitgenodigd gebruik te maken van MarneCultuur.nl of een bijdrage te leveren voor een zo compleet mogelijk overzicht.

Website: www.MarneCultuur.nl

hogelandinbeeld_fb_sqaure

Contact
Sarah Stiles
Projectmanager | Coördinator
Stichting Hogeland in Beeld
sarah.stiles@hogelandinbeeld.nl
www.hogelandinbeeld.nl