Update De Marne Kerngezond 2016

De Marne Kern gezond – Nieuwsbrief

Twee jaar geleden startte het project ‘De Marne, kern gezond!’ Dit project, dat georganiseerd wordt door Gemeente De Marne en dat in totaal drie jaar duurt, heeft als doel gezond leven voor inwoners van De Marne te stimuleren en bevorderen. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport stelde daarvoor de middelen beschikbaar.kerngezond_runningjpgDe eerste twee jaren zijn naar volle tevredenheid afgerond en ook in 2017 hopen we weer veel mensen op de been te krijgen.

De onderdelen van De Marne Kerngezond voor 2017 zijn: Het GA-project (Groningers Actief!) – verbeter uw conditie onder professionele begeleiding, Foodzoekers – kinderen leren en ervaren wat goed en lekker voedsel is, Sporten met een coach – kom van die bank af, lekker samen bewegen en Gezondheidscans – hoe is mijn conditie werkelijk?

Heeft u zelf een idee voor een activiteit? Ook dat kan! Binnen het project Eigenwijs(ze) kan iedereen met een goed plan of idee over gezond leven een verzoek indienen voor een financiële bijdrage.

Heeft u zelf (ondernemer of niet) een goed idee om gezond leven te stimuleren en bevorderen , wilt u hiermee graag aan de slag ? Wilt u meer informatie over het project? Bel of e-mail: Jolanda Dijkhuis van gemeente De Marne, 0595-575500 of j.dijkhuis@demarne.nl

In deze nieuwsbrief leest u wat er het afgelopen jaar gedaan en bereikt is. We wensen u veel leesplezier en wie weet zien we u het komende jaar wel terug bij een van de vele activiteiten.


Sporten met een Coach

sporten_coachTeam fysiotherapie Wijers, Ulrum en Zoutkamp
Ook dit jaar wisten vele sporters de weg te vinden naar de fitnessruimte in Ulrum. Onder hen een aantal deelnemers aan de actie `de Marne kerngezond`. Voor deze groep was de fitness onder begeleiding van Laura de eerste stap naar meer bewegen. En met succes. Laura wist de meeste leden van haar groepen te overtuigen van het nut van meer bewegen. De meeste sporters zijn, ook na de eerste drie maanden, gewoon blijven sporten. Bedankt gemeente de Marne voor dit geweldige initiatief.

Fysio aan ’t wad
In 2015 en 2016 heeft Fysio aan ’t wad meegedaan aan het project van gemeente de Marne ‘De Marne Kerngezond’. Bij Fysio aan ’t wad zijn er in de praktijk een aantal deelnemers begeleid bij het ontwikkelen van een gezonde en actieve leefstijl. Deze deelnemers zijn geselecteerd middels een vragenlijst waarbij werd gemeten of zij voldeden aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. In totaal hebben de deelnemers drie maanden lang twee maal per week begeleiding gehad en getraind.

Van de deelnemers kregen we veel positieve reacties. Allereerst wordt het als zeer prettig ervaren dat vanuit de gemeente een actieve leefstijl gestimuleerd wordt. Ook is het fijn dat de trainingen dicht bij huis zijn en dat ze aangepast zijn op persoonlijk niveau met een gepersonaliseerd trainingsschema. De deelnemers vonden het prettig om meer inzicht te krijgen in hun leefstijl en om tijdens de trainingen tips mee te krijgen om verbeteringen aan te brengen. Een aantal mensen heeft er na drie maanden voor gekozen om de actieve leefstijl op eigen kosten voort te zetten.

Fysiotherapie de Marne & GC Winsum
Ook het tweede jaar van ‘De Marne, kern gezond!’ leeft bij Fysiotherapie de Marne & GC Winsum. In onze nieuwsbrief welke onlangs in de gemeente de Marne is verspreid is uitgebreid ingegaan op het thema.

Van de aanmeldingen die we vorig jaar hebben ontvangen is bijna de helft nog steeds aan het sporten. Deze inwoners van de gemeente de Marne hebben mede door het initiatief van de gemeente hiermee hun leven toch een andere, sportievere wending kunnen geven!

We hebben nu opnieuw diverse aanmeldingen ontvangen en een nieuwe groep inwoners uit de gemeente de Marne is inmiddels al volop aan het ‘Sporten met een Coach’. Onze sportinstructeurs en fysiotherapeuten zullen ook dit jaar de mensen motiveren om deze gezondere levensstijl vast te houden.


Gezondheidsscans

GezondheidsscansFysiotherapie de Marne & GC Winsum
Voor het gedeelte ‘Gezondheidsscans’ (een Periodiek Medisch Onderzoek, PMO) hebben we de bedrijven waarvan de medewerkers vorig jaar hebben deelgenomen, opnieuw gevraagd om deel te nemen. In september vonden de eerste scans plaats. Door opnieuw een PMO bij dezelfde mensen af te nemen kun je direct nagaan of er verbetering is opgetreden. Geweldig toch, dat zo’n uitgebreid onderzoek gratis mogelijk is, door dit project van de Gemeente de Marne!


GA! Groningers Actief!

huisvandesportIn september 2015 zijn alle 50 plussers (3600) in de gemeente De Marne aangeschreven m.b.t. het project Groningers Actief! (Ga!). Het Ga! Project, dat zich richt op inactieve senioren, werd in opdracht van de gemeente georganiseerd door Huis voor de Sport Groningen.

In totaal hebben ca. 160 mensen deelgenomen. Tijdens de fitheidstesten werden o.a. de volgende onderdelen doorlopen: bloeddruk, lengte/gewicht, knijpkracht, oog-handcoördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen Na alle testonderdelen te hebben doorlopen, kregen de deelnemers een (beweeg)advies van een deskundig adviseur. Daarbij kreeg men de mogelijkheid om zich op te geven voor een vervolg, bestaande uit 10 kennismakingslessen in Eenrum of Leens. Tevens kregen de mensen een overzicht mee naar huis van bestaand sport- en beweegaanbod in de buurt.

Uiteindelijk hebben 36 belangstellenden zich opgegeven voor de gevarieerde sport- en bewegingslessen, verzorgd door een speciaal opgeleide Ga! docent. Op dit moment telt de groep in Leens ca. 14 personen en in Eenrum 7 personen. De laatste les vindt plaats op dinsdagmiddag 2 februari 2017. Op dit moment wordt onderzocht of en hoe de groepen eventueel kunnen worden gecontinueerd.

Lesmoment Leens: dinsdagmiddag van 14.00-15.00 uur (bij continuering wordt dit 13.30-14.30 uur).
Lesmoment Eenrum: dinsdagmiddag van 15.30-16.30 uur


Voedingsprojecten


nb-2016-foodzoekers-mkg-foto-2016
Foodzoekers van de Marne
Ook dit seizoen hebben we op landgoed Verhildersum het programma ‘Foodzoekers’ voor basisscholen georganiseerd. Aan de hand van opdrachten leren en ervaren kinderen hoe lekker en gezond voedsel wordt gemaakt. Zelf boter en mosterd maken, graan malen, appels proeven, koetje loeren, zaden en gras determineren, bonen raden, wormen zoeken, groenten herkennen en aren tellen. Deze keer zijn leerlingen van groep 7 en 8 van Mandegoud uit Kloosterburen en groep 7 van de Octopus uit Eenrum langs geweest. De leerlingen hebben goed hun best gedaan, en ze hebben veel geleerd. Als afsluiting mochten de leerlingen zelf crêpes bakken, pannenkoekjes op z’n Bretons. Ook groep 1 en 2 van De Getijden uit Pieterburen hebben meegedaan. Voor deze kleuters hadden we een speciaal aangepast programma. Erg leuk om te zien hoe zij heel enthousiast kunnen worden van boter maken en bloemen plukken uit het weiland. Afgelopen zomer hebben we voor gezinnen een aantal Foodzoekers (mid)dagen georganiseerd. Ondanks het af en toe slechte weer, hebben toch meer dan 50 kinderen samen met hun ouders de opdrachten uitgevoerd.

 

moestuincursus-alma-2016-4De Biologische Moestuincursus in De Groene Luwte
De samenstelling van de groep was net als vorig jaar tamelijk divers, van beginners tot meer ervaren deelnemers. De 10 lessen besloegen telkens ruim 2 uur en bestonden uit een theoretisch deel en een praktijkdeel. In de lessen werkten we stapsgewijs door de belangrijke thema’s van Biologisch Moestuinieren heen: (combinatie- en wisselteelt, composteren, gier maken, verzorging, oogst).

Anders dan in 2015 vielen de oogstresultaten tegen: we hadden in het voorjaar te kampen met een aanhoudende oostenwind die kou en verschraling bracht en problemen bij het kiemen veroorzaakte. Daarna volgden slagregens en pas in mei draaide het weer bij, maar nog ontkwamen we niet aan bijna Bijbelse plagen, want nu hadden de slakken het op het opkomend groen gemunt.. dus werd het een ‘running gag’ om de ‘oogst’ te bezien… Uiteindelijk betoonde elke cursist zich tevreden en hoorden we terug dat ze veel hadden geleerd en beslist door wilden gaan. Hoogtepunt was de familie-en-vriendendag in juni, waarop deelnemers familieleden en vrienden konden inviteren om hun moestuinbedje te laten zien. Dat was een mooie bijeenkomst, feestelijk gemaakt door het enthousiasme van de bezoekers en de gesprekken rond de grote tafel, bij taart en koffie, en in de tuin, tijdens de rondleiding.


Eigenwijs(ze)

Eigenwijs(ze) biedt financiering voor initiatieven die te maken hebben met gezond leven. Dit kan bijvoorbeeld een project zijn om een gezamenlijke moestuin aan te leggen, maar het kunnen ook initiatieven zijn waarbij men sport of kunsten uitoefent.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moet het idee afkomstig zijn van inwoners zelf, eventueel in samenwerking met een professional. Ook moeten meerdere mensen er baat bij hebben en het is de bedoeling dat de projecten na een financiële impuls op eigen kracht verder kunnen.

In 2016 heeft Eigenwijs(ze) bijgedragen aan een aantal mooie initiatieven in onze gemeente. Hieronder leest u welke initiatieven dat waren en hoe de ideeën zijn uitgevoerd.

Pilot Programma Beeld Bijstellen
Beeld Bijstellen is een preventief programma voor jongeren in de groei. Door het gebruik van ‘handhelds’ (tablet, mobieltje, gameboy) kunnen kinderen een ‘gameboyrug’ ontwikkelen. Doel van het programma is het voorkomen van rugklachten, klachten van armen, nek en schouders en hoofdpijn bij jongeren in de groei. Middels oefeningen om de ‘juiste’ houding aan te nemen wordt bewustwording van die houding gecreëerd en bevorderd. ‘Beeld Bijstellen’ is tevens een programma voor leerkrachten en ouders om de gedragsverandering te ondersteunen.

Oefentherapeut Petra Weel van Balanskompas ontwikkelde dit programma en met een financiële bijdrage uit het budget van Eigenwijs(ze) werd een pilot uitgevoerd in De Marne. Er waren ruim twintig aanmeldingen voor de workshop voor de ouders, die zich zeer betrokken toonden. Eerst is een inventarisatie gemaakt door de kinderen te fotograferen tijdens het gebruik van de mobiele apparaten om zodoende een groter bewustzijn te creëren. Dat leverde zowel voor de docent als voor de ouders en leerkrachten van de kinderen veelzeggende beelden op.

Alle kinderen van de deelnemende groepen kregen oefeningen om hun houding te verbeteren. In totaal hebben er vijf sessie plaatsgevonden. De reacties na afloop waren enthousiast en de kinderen vonden het leuk om te doen. Voor komend jaar zijn daarom follow-ups gepland en er is interesse getoond om dit programma ook op andere scholen uit te voeren.


nb-2016-coop-kloosterburen-fotoCoöperatie klooster&buren

Op 10 september 2015 werd door de pas opgerichte coöperatie klooster&buren, gebruik gemaakt van het project ‘De Marne, kern gezond’ voor het onderdeel Eigenwijs(ze). De subsidieaanvraag werd kort na de aanvraag positief beoordeeld en het toegekende bedrag stond snel daarna op de bankrekening.

De subsidieaanvraag had als doel een goede financiële start van de coöperatie mogelijk te maken. Meteen bij en na de oprichting waren er noodzakelijke uitgaven (zoals kosten oprichtingsakte, publiciteitskosten, enz., enz.) terwijl het banksaldo nog niet toereikend genoeg was om deze uitgaven te dekken.

O.a. dankzij de subsidietoekenning van Eigenwijs(ze) kunnen we gerust stellen dat de coöperatie een financieel gezonde start heeft kunnen maken. Een gezonde basis heeft een gunstige uitwerking voor de vervolgjaren. Een mooi project van de gemeente waarmee De Marne ‘kern gezond’ gemaakt kan worden.

Koekje van eigen deeg
De afgelopen zomermaanden (juni en juli) konden kinderen uit Ulrum en omgeving deelnemen aan de workshop koekjes bakken. In totaal hebben 75 kinderen 185 keer gebakken. Sommige kinderen waren zo enthousiast, dat ze bijna ieder weekend terug kwamen. Tijdens de workshop gingen kinderen eerst het graan malen. Van het meel maakten ze deeg, om er vervolgens volkorenkoekjes van te bakken. Ze maakten dus letterlijk koekjes van eigen deeg. De koekjes mochten ze naar eigen inzicht en idee maken. Dat leverde de meest gekke en creatieve vormen en figuren op. En de koekjes zelf; die waren super lekker!


nb-2016-sportkooi-zoutkamp-2Sportkooi Zoutkamp

Het afgelopen jaar is er door de vrijwilligers van Zeester hard gewerkt om een nieuwe sportkooi te realiseren. De sportkooi is dagelijks openbaar toegankelijk en er kan in worden gevoetbald, gebasketbald, gevolleybald, enzovoort.

De financiering van de nieuwe sportkooi werd onder meer mogelijk door een bijdrage van de Gemeente de Marne in het kader van Eigenwijs(ze). Het geld is besteed aan de aanschaf van de hekken en de doelen.

De jeugd van Zoutkamp is hier erg blij mee en de sportkooi wordt dagelijks gebruikt. Ook de voetbalvereniging en de basisscholen maken gebruik van de nieuwe sportvoorziening voor trainingen en wedstrijdjes.

sintjan_waddenwier_klnWad&Wier. Vitamine Zee in Kloosterburen
Op 4 september werd de derde editie van Wad&Wier gehouden: een dag in het teken van Vitamine Zee. De enthousiaste zeewierspecialist en biochemicus Toine Wilke wist alles te vertellen over zeewier en waarom je het vaker zou moeten eten.

De eerste bezoekster, Ria uit Hornhuizen, werd direct opgevangen in Bakkerij ‘De Eenvoud’, waar de leemoven al brandde en bakker Peik Suyling deeg aan het kneden was. Onderwijl stroomde de bakkerij vol met een mengelmoes aan mensen, die met elkaar in gesprek gingen over kleine en grote onderwerpen.

Ester van Joolen maakte met de aanwezigen cosmetica op basis van zeewier en andere natuurproducten. Kok Niels van der Wal liet ons mosselen en zeewierhapjes proeven.

De boerderij was ook galerij voor foto’s van het wad, door fotograaf Hans Sas. De dag werd afgesloten met een zonnige kwelderwandeling. Janine Moes liet de pareltjes van het buitendijks land zien, proeven en ervaren.


nb-2016-voedeslproject-varkens
Voedselproject ‘Boter bij de Vis’
Stichting Bestek
heeft met een bijdrage van het project Eigenwijs(ze) onderzoek gedaan naar uitvoerbaarheid van Voedselproject ‘Boter bij de Vis’ in De Marne. Het project bestaat uit de onderdelen: Economie, Educatie, Gezondheid en Gemeenschapszin en heeft tot doel mensen bewuster te maken van wat ze eten, hoe ze eten en wat voor directe en indirecte effecten voeding heeft op gezondheid en welzijn. Er is bekeken of, en hoe lokale producten in De Marne zelf afgezet kunnen worden, van producent direct naar consument, om zodoende ook de lokale economie een impuls te geven. Over een periode van tien maanden zijn gesprekken gevoerd met scholen, huisartsen, diëtisten, koks, producenten en overheden in De Marne om een zo compleet mogelijk programma te kunnen samenstellen. En dat is aardig gelukt. Als alles loopt zoals gepland, kan in 2017 al begonnen worden met de uitvoering van het project.


biljartclubBiljartclub het Achterdeel

Eind 2015 zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor onze biljartclub vanwege beëindiging van ons biljartcentrum in Westernieland (door het overlijden van uitbater dhr. J.Janssen). Na een korte zoektocht kwamen we al snel terecht bij het dorpshuis Op Streek in Den Andel. De beheerder en het bestuur hadden er wel oren naar om met de twee clubs die bij de familie Janssen gehuisvest waren, in zee te gaan.

Vanwege het feit dat er in het dorpshuis maar 1 biljarttafel staat kwamen we al gauw tot de conclusie dat er twee bij moesten komen i.v.m. het ledenaantal. Er zijn subsidies aangevraagd voor overname van twee biljarttafels en een verbouwing om de biljartzaal uit te breiden. Dat verliep bij Eigenwijs(ze) van Gemeente De Marne heel vlot. De overige aanvragen hebben wat langer op zich laten wachten.

Eind mei is de eerste tafel bij de familie Janssen opgehaald en geplaatst in het dorpshuis (zie foto). Zo ongeveer 3 weken geleden kregen wij van het bestuur groen licht om te starten met de verbouwing/uitbreiding van de biljartzaal met de mededeling dat alle subsidies goedgekeurd waren. Dus nu zijn we bezig met de uitbreiding van de biljartzaal en we denken dat alles tegen het eind van het jaar gereed is en we volop gebruik kunnen maken van onze biljarttafels.

Beweeggroep Lauwersoog
Het is gelukt: in Lauwersoog draait sinds begin oktober een ‘beweeggroep’. De eerste kiem hiervoor werd gelegd in het voorjaar van 2016. Enkele bewoners leek het een goed idee om in Lauwersoog een groep te starten om samen te bewegen. Dat zou goed zijn voor iedereen met en zonder beweegproblemen en het zou de saamhorigheid in de woonkern vergroten. Er gebeurde een tijdje niets maar ineens ging het snel. Een bezoek aan de Gemeente voor een subsidie aanvraag bij Eigenwijs(ze) was succesvol, we konden beginnen met het zoeken van ruimte en een docent. En met resultaat! Mensendieck therapeute Anne Dekker werd aangetrokken als docent en er werd ruimte gevonden bij Restaurette Schierzicht in Lauwersoog.

Begin oktober was de start met meteen al zo’n twaalf deelnemers. Intussen zijn er nog enkele deelnemers bij gekomen en is de groep opgesplitst in twee kleinere groepen. De oefeningen variëren van los en warm maken door ‘pas op de plaats’ tot zitoefeningen op ballen en liggende oefeningen op matjes. De plannen voor de nabije toekomst zijn om deze winter elke week te trainen. Daarna komt er een zomerstop. De bedoeling is om de volgende winter dan weer enthousiast aan de slag te gaan.


marne_logoDeze nieuwsbrief is door MarneCultuur samengesteld en verspreid in opdracht van Gemeente De Marne.

Meer uit de gemeente

VIDEO | Sleepnetvissen met de ZK9

Met de voormalige viskotter de ZK9 Antonia maakt Eppo Lukkien vaartochten over het Lauwersmeer en het Werelderfgoed Waddenzee. Sarah Stiles…

Lees verder

Werken aan de Dorpen

De komende 2 jaar wil gemeente De Marne met het project ‘Werken aan de Dorpen’ de inwoners helpen met leefbaarheids-en…

Lees verder

VIDEO | Uitwaaien tussen meer en zee! Belevingstocht Lauwersom

Gedeputeerde Henk Staghouwer van Provincie Groningen opent de nieuwe belevingstocht Lauwersom. De tocht gaat langs de mooiste plekjes in Lauwersoog,…

Lees verder