Heeft u geen leuke activiteit kunnen ontdekken voor uzelf en/ of heeft u zelf ideeën op het gebied van gezondheid? Die ideeën willen we graag horen!

Het gaat hierbij om ideeën:
• die te maken hebben met gezond leven. Dit kunnen ideeën zijn om bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuinen aan te leggen, maar kunnen ook initiatieven zijn waarbij men sport of kunsten uitoefent. Een gezonde geest is minstens zo belangrijk als een gezond lijf.
• waar meerdere personen baat bij hebben. Dit kan het organiseren van een workshop gezonde voeding zijn tot een collectieve aanschaf van tuingereedschap voor uw dorp of buurt.
• die afkomstig zijn van inwoners zelf, eventueel in samenwerking met een professional.
• die bij voorkeur na een financiële impuls op eigen kracht verder kunnen.

Om de ideeën niet in de kiem te smoren, hebben we geen grote wensenlijst waar een idee aan moet voldoen. Het is vooral maatwerk dat we samen met u willen leveren.

In 2015 zijn voor de Eigenwijs(ze) een viertal aanvragen toegekend (zie hieronder).

Pannakooi
Er is geld beschikbaar gesteld voor realisatie van een pannakooi in Zoutkamp naast het sportcomplex van VV Zeester bij de speeltuin. Doel is om alle kinderen te prikkelen om te bewegen.

Beeld bijstellen
Tijdens het project ‘Beeld bijstellen’ wordt er met leerlingen, ouders en docenten gewerkt aan bewustwording van de houding bij het gebruik van i-pad, smartphone of andere handhelds. In januari gaat er een pilot van start op basisschool ‘t Hoogholtje in Wehe den Hoorn. Voor meer info: info@balanskompas.nl of 06-28138159, Petra Weel. Link website

Coöperatie klooster&buren
De coöperatie klooster&buren heeft een bijdrage ontvangen voor het organiseren van activiteiten in de de dorpen Molenrij, Kruisweg, Kleine Huisjes, Hornhuizen en Kloosterburen. De activiteiten zijn vooral bedoeld voor mensen die niet veel buiten komen en daardoor onvoldoende bewegen. En samen bewegen is niet alleen gezond maar ook gezellig! Meer info.

Biljartclub Het Achterdeel De Marne
Biljartclub Het Achterdeel uit Westernieland is ondersteund in de kosten van overname van 2 biljarttafels om samen met Den Andel het voortbestaan van de club te borgen. Al is biljarten geen actieve sport; het is een sociaal gebeuren dat goed is voor het geestelijke welzijn van mensen.

Daarom, schroom niet en leg jouw ideeën voor!
Dit kan bij Roelke Nienhuis, e-mail:  r.nienhuis@demarne.nl of via telefoonnummer 0595-575500.

Download: subsidieaanvraagformulier-Eigenwijsze-2018  (PDF)

Download: subsidieaanvraagformulier-Eigenwijsze-2018 (Word)

 

Lees verder