Niekerk

Niekerk_dorp_kerk_steigers_webNiekerk telt 26 huizen en 6 boerderijen, er wonen omstreeks 50 mensen. Er is een autobedrijf, een landbouwmechanisatiebedrijf, een loonbedrijf en bestrating-/grondbewerkingbedrijf. Niekerk heeft ook een actieve dorpsvereniging.

Niekerk ligt op een kwelderwal die ontstond ten westen van de wierde Vliedorp. De oudst bekende inwoner van Niekerk is Hayo Wyrts (1560). Hij was boer op de plaats Oldeheem ten noord-oosten aan de rand van het dorp. De hoofdschuur van Oldeheem is het oudste particuliere gebouw (1818).

Niekerk heeft ooit aan het water van de Hunze gelegen. Door inpolderingen naar het westen kwam de Lauwerzee verder weg te liggen. Door inpolderingen naar het zuiden werd de Hunze smaller en ging later Reitdiep heten. Zo heeft Niekerk geen waterverbinding via een kanaal, diep of maar. De kerk, op de verhoogde kwelderwal, is van de 13e eeuw. Die heeft veel te lijden gehad van overstromingen en van krijgshandeling in de Tachtigjarige oorlog. In ±1628 kon de kerk dankzij het veroveren van de Zilvervloot grondig gerestaureerd worden. Tekst: Klaas Pieterman.

Vereniging Dorpsbelangen Niekerk
p/a Hoofdstraat 6
9972 PA  Niekerk (De Marne)
tel. (0595) 402 865
e-mail jokekloosterman@wanadoo.nl

Reportages

VIDEO | De Marne

Monumentale wolkenluchten, werken op het land, restauratie van kerk en molen, bloembollen, dorpen, Het Lauwersmeer, de nieuwe Streekmarkt Verhildersum… 

Lees verder

VIDEO | Kerken in het landschap

Kerken in het landschap, negen dorpen: De kerken van Pieterburen, Kloosterburen, Niekerk, Vierhuizen, Zoutkamp, Houwerzijl, Leens, Zuurdijk, Eenrum.

Lees verder

Niekerk – fotoserie

Fotoserie Niekerk

Lees verder

Kunst & cultuur

Kerk van Niekerk in 360 graden

Interieur van de kerk van Niekerk. Klik op de foto om te draaien, links, rechts, beneden en boven. 

Lees verder