open data

VIDEO | De gemeentelijke herindeling

Wat betekent de gemeentelijke herindeling voor inwoners van de De Marne, Winsum, Bedum en Eemsmond? Koos Wiersma, voormalige burgemeester van Gemeente De Marne, vertelde over het proces zou gaan, de gevolgen van de herindeling, en wat er te wachten stond. Vanaf januari 2019 zijn de vier gemeenten verder gegaan als één gemeente.

Lees verder

Feiten & cijfers over Zuurdijk

Met 170 inwoners is Zuurdijk één van de kleinere dorpen. Het inwoneraantal is al jaren nagenoeg stabiel. Er zijn 75 huishoudens in Zuurdijk. Van deze huishoudens woont een derde alleen. Dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in De Marne (32%).  In Zuurdijk zijn 25 vestigingen van bedrijven. Dat zijn er drie minder dan in 2016. Bij deze bedrijven werken 47 mensen. Dat zijn er zes minder dan in 2016. Drie kwart van de woningen in Zuurdijk is een koopwoning. Dat is meer dan gemiddeld in De Marne (69%).

Lees verder

Feiten & cijfers over Niekerk

Met 59 inwoners is Niekerk, samen met Broek, het kleinste dorp van de gemeente. Het aantal inwoners van Niekerk is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. De inwoners van Niekerk wonen in 32 huishoudens. De verwachting is wel dat het aantal huishoudens de komende jaren afneemt. In Niekerk zijn tien vestigingen van bedrijven. Dat is één meer dan in 2016.

Lees verder

Feiten & cijfers over Gemeente De Marne

FACTSHEETS – Cijfers en feiten (open data) over Gemeente De Marne. Bijvoorbeeld over leeftijdsverdeling, bedrijven, stemgedrag, huisvesting, cijfers van koop en huur, te koop en verkocht, leegstaande sociale huurwoningen en andere nuttige informatie.

Het grondgebied van De Marne is behoorlijk groot (24.000 hectare). Toch wonen er maar iets meer dan 10.000 mensen verspreid over 21 dorpen en een groot buitengebied. Daarmee is De Marne één van de dunst bevolkte gemeenten van Nederland.

Lees verder

Feiten & cijfers over Westernieland

Westernieland heeft 251 inwoners en is daarmee het elfde dorp van de gemeente. Het inwoneraantal is al jaren ongeveer stabiel. Er zijn 126 huishoudens in Westernieland. In bijna vier op de tien huishoudens wonen mensen alleen (39%). Dat is meer dan gemiddeld in De Marne (32%). In Westernieland zijn 32 vestigingen van bedrijven. Dat is één bedrijf minder dan in 2016. In deze bedrijven werken 62 mensen.

Lees verder

Feiten & cijfers over Wehe-den Hoorn

Wehe-den Hoorn heeft 746 inwoners en is daarmee een van de middelgrote dorpen. Het aantal inwoners loopt de afgelopen jaren wat terug. Echter, in vergelijking met 2017 zijn er 8 inwoners bij gekomen. In Wehe-den Hoorn zijn 62 vestigingen van bedrijven. Dat zijn er drie minder dan in 2016. In deze bedrijven werken 345 mensen. Dat zijn er drie minder dan in 2016.

Lees verder

Feiten & cijfers over Warfhuizen

Met 269 inwoners is Warfhuizen een middelgroot dorp. Ten opzichte van 2017 wonen er nu 9 mensen minder. Het aantal huishoudens is ongeveer gelijk aan vorig jaar. De verwachting is wel dat het aantal huishoudens de komende jaren zal afnemen. In 2040 zullen er in het gebied wat nu gemeente De Marne beslaat nog rond de 4.100 huishoudens zijn. Dat is 12% minder ten opzichte van 2015. In Warfhuizen zijn 38 vestigingen van bedrijven. Dat is één minder dan vorig jaar.  In deze bedrijven werken 56 mensen.

Lees verder

Feiten & cijfers over Vierhuizen

Met 184 inwoners is Vierhuizen een van de kleinere dorpen. Het inwoneraantal is stabiel ten opzichte van 2017. Er zijn 84 huishoudens in Vierhuizen. Een kwart van die huishoudens bestaat uit mensen die alleen wonen. Dat is minder dan gemiddeld in De Marne (32%). In Vierhuizen zijn 38 vestigingen van bedrijven. In deze bedrijven werken 100 mensen. Ten opzichte van 2016 is het aantal werkzame personen met bijna 5% gedaald.

Lees verder

Feiten & cijfers over Ulrum

Met 1.363 inwoners is Ulrum het derde dorp van De Marne. Het aantal inwoners is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De inwoners van Ulrum wonen in 639 huishoudens. Een derde van deze huishoudens bestaat uit mensen die alleen wonen. Dat is gelijk aan het gemiddelde in de hele gemeente. In twee derde van de huishoudens wonen mensen samen met partner en/of kinderen. In Ulrum zijn 97 vestigingen van bedrijven. In deze bedrijven werken 276 mensen. Dat is iets meer dan in 2016.

Lees verder

Feiten & cijfers over Schouwerzijl

Schouwerzijl is met 97 inwoners een van de kleinere dorpen. Het aantal inwoners is iets afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De verwachting is ook dat het aantal huishoudens de komende jaren verder zal afnemen. In Schouwerzijl zijn tien vestigingen van bedrijven. Dat is gelijk aan 2016.

Lees verder